TRIBINA: Injekciju neoliberalizma, odmah!

Petak | 18.03.2016. | 20:00 | Klub kulture
TRIBINA
Injekciju neoliberalizma, odmah!
Gost: Aleksandar Musić
Moderator: Kruno Šarić
Ulazak slobodan
www.manjiporezi.hr
CSf 2016 _ Injekciju neoliberalizma odmah
Predstavnici Udruge građana Lipa donose jasne i koncizne argumente zašto je društvu nužna promjena percepcije liberalnog tržišta i tržišne ekonomije koje smo dionici na globalnoj sceni. Imamo li previše zaostataka socijalizma ili su gospodarski i socijalni problemi rezultat neoliberalnog kapitalizma? Ta i niz drugih provokativnih pitanja otvaraju i na njih odgovaraju sudionici ove tribine.