Novi datum koncerta RADIKAL DUB KOLEKTIV

Sveti dub dan je 21. travanj ove dub godine.
Upad 20 kn, broj karata ograničen.