Medicinska primjena kanabisa u prošlosti i danas

Četvrtak | 7.3.2013. | 19:30 | Klub Kulture
TRIBINA
“Medicinska primjena kanabisa u prošlosti i danas”
Predavač: Marta Gold, bacc.ing.agr.
Uvodničar: Admir Sinani

CSf 2013 - Medprimkannet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istaknuta križevačka aktivistica za legalizaciju medicinskog kanabisa, magistrantica inženjerske poljoprivrede pri Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, detaljno će i stručno upoznati publiku s ovom društveno kontroverznom temom. Gold je u više navrata bila na stručnoj praksi u Nizozemskoj, u kompaniji koja jedina na svijetu legalno proizvodi medicinski kanabis po konvenciji UN-a. Saznajte kako je i u kojim oblicima medicinski kanabis legaliziran u nekim državama svijeta i zašto je broj poklonika koji se zalažu za njegovu legalizaciju sve veći.
Ulaz slobodan
www.zelenisvijet.biz.hr