ViBRa BoX u prostoru Kluba

U suradnji s udrugom ViBRa, u Klub kulture – multimedijalni i kulturni centar instaliran je elektronički uređaj ViBRa BoX.

ViBRa BoX je elektronički uređaj za emitiranje glazbe domaćih kvalitetnih autora koje nema u medijima.
To je neovisni medij i nova prilika za promociju glazbe i komunikaciju s publikom.